Bảo hiểm xã hội và những lưu ý khi khai nộp

Phụ cấp được xác định là các khoản cố định, ít biến động, gồm tiền để bù đắp điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà lương thỏa thuận trong hợp đồng chưa tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.

Bảo hiểm xã hội là chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước trong vấn đề đảm bảo an sinh xã hội thông qua các điều luật đã được thể chế hóa. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế – xã hội, các chính sách liên quan tới bảo hiểm xã hội cũng luôn được điều chỉnh, thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế cũng như yêu cầu hiện tại. Đặc biệt trong năm 2016 này, một loạt các chính sách, thể chế mới liên quan tới vấn đề khai nộp bảo hiểm xã hội sẽ được triển khai, góp phần giảm tải các thủ tục hành chính rườm rà cũng như tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển của nền kinh tế xã hội.

Vậy trong năm 2016 này, việc khai nộp bảo hiểm xã hội sẽ có những vấn đề gì cần lưu ý?

Những đổi mới trong

1. Những lưu ý khi nộp bảo hiểm xã hội năm 2016
ban hành năm 2014 đã chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2016 với các quy định chi tiết hơn về một số chính sách bảo hiểm xã hội hiện hành cũng như được cụ thể hóa rõ ràng, bổ sung nhiều chính sách mới có lợi cho người lao động bao gồm:

Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
Theo các điều khoản của luật bảo hiểm xã hội ban hành năm 2014, bắt buộc được mở rộng thêm 3 đối tượng mới. Các đối tượng đủ điều kiện tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định này bao gồm người lao động có hợp đồng lao động từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng, người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của Chính phủ và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Bên cạnh đó, các điều luật bảo hiểm xã hội mới này cũng đã bãi bỏ quy định giới hạn trần tuổi tham gia BHXH tự nguyện và hạ mức thu nhập đóng BHXH tự nguyện thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung (nay là mức lương cơ sở) xuống bằng mức chuẩn nghèo bình quân khu vực nông thôn. Ngoài ra, phương thức đóng BHXH tự nguyện được quy định một cách linh hoạt. Theo đó, ngoài các phương thức đã quy định thì người lao động có thể đóng một lần cho nhiều năm về sau hoặc một lần cho những năm còn thiếu để hưởng chế độ BHXH tự nguyện.

nhung-luu-y-khi-nop-bhxh-nam-2016-1

Mức đóng và đối tượng đóng bảo hiểm xã hội có sự thay đổi rõ rệt


Mức đóng bảo hiểm xã hội là thay đổi quan trọng nhất trong Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Thay vì như trước đây là người lao động đóng BHXH bắt buộc trên nền tiền lương cơ bản thì từ 1/1/2016 đến hết 2017, mức đóng dựa trên lương cộng phụ cấp ghi trong hợp đồng lao động. Từ 1/1/2018 trở đi, đóng trên lương cùng phụ cấp và các khoản bổ sung ghi trong hợp đồng lao động. Phụ cấp được xác định là các khoản cố định, ít biến động, gồm tiền để bù đắp điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà lương thỏa thuận trong hợp đồng chưa tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.

Theo quy định, người lao động đóng 8%, còn lại 18% sẽ do người sử dụng lao động đóng, tổng cộng 26% đóng vào .

2. Những lưu ý khi khai bảo hiểm xã hội năm 2016
Ngoài những điểm đổi mới về các điều khoản, chính sách liên quan đến đối tượng, mức đóng khi nộp bảo hiểm, một điểm cũng đặc biệt cần chú ý trong khai bảo hiểm xã hội năm 2016 đó là sự đổi mới về phương thức khai và nộp tờ khai bảo hiểm xã hội. Theo những quy định mới này, bên cạnh phương pháp khai nộp theo cách thức truyền thống, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng sẽ thí điểm thực hiện, sau đó sẽ tiến hành triển khai đồng bộ biện pháp khai bảo hiểm xã hội thông qua hệ thống điện tử hay còn gọi là phương pháp khai bảo hiểm xã hội điện tử.

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *