Kiến Thức Bảo Hiểm

Điều kiện hưởng BHTN được quy định như thế nào?

ttxvn_luonghuu

Đã đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây được viết tắt là Trung tâm Giới thiệu việc làm)

Người sử dụng lao động và luật bồi thường tai nạn lao động

dong-bao-hiem-xa-hoi

Các nhiệm vụ có tính chất chuyên môn hay hành chính của cơ quan có tính chất tĩnh tại và các công việc có tính chất tĩnh tại khác. Ví dụ: Kế toán, nhân viên Ngân hàng, thư ký, bác sỹ,

Công nhân và việc tham gia bảo hiểm

tu-17-nguoi-su-dung-lao-dong-dong-bao-hiem-tai-nan-benh-nghe-nghiep

Để mua bảo hiểm được nhanh chóng – có ngay hợp đồng bảo hiểm trong ngày, Quý khách cần lập trước danh sách công nhân (bao gồm họ tên, năm sinh, số CMND) và thông tin Doanh nghiệp (tên công

Người lao động và những bảo hiểm bắt buộc phải đóng

bat-buoc-dong-bao-hiem-tai-nan-lao-dong-01jpg

Trong quá trình làm việc, đã có rất nhiều trường hợp người lao động phải nghỉ việc do tai nạn lao động, hoặc suy giảm sức khỏe do bệnh nghề nghiệp, đời sống của họ gặp nhiều khó khăn. Tuy

Những lợi ích đem lại từ việc nộp bảo hiểm xã hội điện tử

nop-bao-hiem-dien-tu-mang-lai-nhieu-loi-ich

Nộp bảo hiểm điện tử lưu lại tất cả hồ sơ đã kết xuất và nộp cho cơ quan BHXH nên bạn không sợ thất lạc, dễ dàng đối chiếu, dễ dàng khai thác. Điều này giúp cho cơ quan

Bảo hiểm tai nạn lao động và những quy đinh mới về mức đóng

bao-hiem-tai-nan-lao-dong-benh-nghe-nghiep-01png

Trường hợp người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm hoặc