Đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn của hộ sử dụng điện

Từ người tham gia thứ 11, mỗi người sẽ áp dụng phụ phí 0.04% x Số tiền bảo hiểm/người.

43758244

1. Đối tượng được bảo hiểm:
Tất cả các thành viên trong gia đình có cùng hộ khẩu, có hợp đồng sử dụng điện với cơ quan quản lý điện sở tại và/hoặc mở rộng cho các thành viên khác trong gia đình không có tên trong hộ khẩu nhưng sống chung với chủ với điều kiện có kê khai danh sách tham gia theo mẫu của Bảo Hiểm.

2. :
Bảo hiểm cho trường hợp chết và thương tật thân thể do:
– ảnh hưởng trực tiếp của dòng điện trong lãnh thổ Việt Nam
– hành động cứu người và tài sản cộng đồng bị chết/thương tật do ảnh hưởng trực tiếp của dòng điện.

3.

Phí bảo hiểm = 0.28% x Số tiền bảo hiểm/Hộ (Số lượng người tối đa 10 người)
Từ người tham gia thứ 11, mỗi người sẽ áp dụng phụ phí 0.04% x Số tiền bảo hiểm/người.
Số tiền bảo hiểm: Từ 10.000.000VND đến 100.000.000VND/1 người/1 vụ

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *