Người lao động nước ngoài có tham gia bảo hiểm xã hội không?

Theo đó, xã hội mới năm 2014 quy định là đối tượng bắt buộc.

Doanh nghiệp tôi có 1 lao động là người nước ngoài được cử sang Việt Nam làm việc có . Xin hỏi đối tượng này công ty có phải cho họ không? Tôi có tìm hiểu trên mạng nhưng có rất nhiều nguồn thông tin nên muốn hỏi An Nam cho rõ.
:
Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty Tư vấn An Nam. Đối với trường hợp của bạn Tư vấn An Nam xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

” 2. Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Chính phủ.”

Theo đó, Luật bảo hiểm xã hội mới năm 2014 quy định người lao động nước ngoài là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Tuy nhiên, Khoản 1 Điều 124 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về hiệu lực thi hành:

“1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, trừ quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của Luật này thì có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018″.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay người lao động nước ngoài không phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà quy định này được áp dụng kể từ ngày 1/1/2018. Nếu đến ngày 1/1/2018 mà người lao động nước ngoài này vẫn làm việc tại công ty bạn thì bạn bắt buộc phải đóng Bảo hiểm xã hội cho họ.

tuvan_fe9bc

Tuy nhiên, pháp luật về bảo hiểm y tế lại không có sự phân biệt đối với người lao động là công dân Việt Nam hay người lao động là công dân nước ngoài. Tức là người lao động nước ngoài cũng thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật bảo hiểm y tế hiện hành và phải tham gia bảo hiểm y tế nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng có thời hạn từ 03 tháng trở lên.

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *