áo phản quang

Ngành đường sắt và những dụng cụ bảo hộ cần thiết

ao-bao-ho-cho-nganh-duong-sat(1)

Và một số mẫu quần áo bảo hộ lao động cho ngành điện lực thường được dùng cho công nhân đường sắt Quần áo bảo vệ cho ngành đường sắt được chia ra làm nhiều loại Đặc điểm phổ biến: