BHXH điện tử

Những lợi ích đem lại từ việc nộp bảo hiểm xã hội điện tử

nop-bao-hiem-dien-tu-mang-lai-nhieu-loi-ich

Nộp bảo hiểm điện tử lưu lại tất cả hồ sơ đã kết xuất và nộp cho cơ quan BHXH nên bạn không sợ thất lạc, dễ dàng đối chiếu, dễ dàng khai thác. Điều này giúp cho cơ quan