cách tính lương hưu

Cách tính lương hưu khi có nhiều giai đoạn đóng bảo hiểm

cach-tinh-luong-huu

Theo quy định tại Điều 62 Luật BHXH , người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này thì