Lao động nam

Chế độ thai sản có áp dụng cho trường hợp tự ý phá thai không?

uc_1_4

Trong trường hợp này, bạn muốn phá thai là do con đầu của bạn còn quá nhỏ. Do đó, đây không phải là trường hợp phá thai bệnh lí hay theo chỉ định của bác sĩ. Vì vậy, khi bạn