lĩnh vực BHYT

Các lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và giao dịch điện tử

giao-dich-1-cua

Trên cơ sở các công nghệ, kỹ thuật tiên tiến BHXH Việt Nam đã lựa chọn và đang triển khai trong toàn Ngành các đơn vị tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác hiện đại hóa quản lý