mức đóng mới của bảo hiểm

Bảo hiểm tai nạn lao động và những quy đinh mới về mức đóng

bao-hiem-tai-nan-lao-dong-benh-nghe-nghiep-01png

Trường hợp người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm hoặc