mức lương cơ sở

Những quy định về mức đóng BHXH, BHYT theo lương mới

thu-bao-hiem-xa-hoi-theo-muc-luong-moi

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng quy định, mức thu nhập tháng người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn để tính mức đóng BHXH tự nguyện cao nhất là 24.200.000 đồng/tháng (1.210.000 đồng/tháng nhân (x) 20 lần). 1.210.000

Cách tính lương hưu khi có nhiều giai đoạn đóng bảo hiểm

cach-tinh-luong-huu

Theo quy định tại Điều 62 Luật BHXH , người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này thì