nâng cao ý thức an toàn

Tổ chức cuộc thi nhằm nâng cao ý thức về an toàn trong lao động

nang-cao-y-thuc-ve-an-toan-lao-dong

Hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn lao động và giúp đoàn viên có kiến thức sơ cứu kịp thời khi có sự cố xảy ra. Sáng 30-3,