nhà bảo hiểm

Tại sao vấn đề bồi thường bảo hiểm diễn ra khá lâu?

42_EFAN

Một số nhà bảo hiểm trong nước và nước ngoài đã cung cấp các dịch vụ bảo hiểm cho con tàu này. Trong đó, có ABIC cung cấp bảo hiểm thân tàu với mức trách nhiệm lên tới 27 triệu