quy định về hưởng BHTN

Điều kiện hưởng BHTN được quy định như thế nào?

ttxvn_luonghuu

Đã đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây được viết tắt là Trung tâm Giới thiệu việc làm)